Ma Esimerkiksi relaatio- tai verkkomalli ovat tietomalleja. Alaluvussa 2. Tietue mm. Tietue voi olla esimerkiksi relaatiotietokannassa tietokanta, relaatio, relaation attribuutti tai relaation attribuutin ja monikon leikkauskohta. Tavallisesti kuitenkin tietokannasta puhuttaessa tarkoitetaan tietokantaa, jolla seuraavat ominaisuudet:.

Uusia ja suosiota saavuttavia tietokantaparadigmoja ovat luvulla erityisesti hierarkkiset, kuten IBM:n Information Management System ja verkkotietokannat network database. Hierarkkisia ja verkkotietokantoja kritisoidaan erityisesti seuraavista puutteista:.

Codd esittelee relaatiomallin, joka on loogisen tason tietomalli. Toisin kuin System R, Oracle on kaupallinen tuote. Ralph Kimball perustaa Red Brick Systemsin vuonna Vuonna Malcolm Atkinson et al. Nousevaa hybridiparadigmaa kutsutaan oliorelaationaaliseksi. Oliorelaatiomalliin perustuvia tuotteita, kuten IBM:n Informix ilmestyy markkinoille. Tuotteita ovat mm. Uudelleenkirjoituskomponentti huolehtii mm.

Koska SQL on deklaratiivinen kieli, voidaan haluttu tulos saavuttaa useilla eri tavoilla. Optimointikomponentti luo uudelleenkirjoittajalta saamansa kyselypuun query tree perusteella useita suoritussuunnitelmia execution plan.

Kun ajokomponentti aloittaa suoritussuunnitelman suorittamisen, varastointikomponentti tarkastaa mm. Jos kaikki on kunnossa, DBMS:n lukkohallinnasta vastaava komponentti kirjoittaa ns. Kohdetyyppi ei kuitenkaan ole yksi reaalimaailman asia, vaan kuvaa abstrahoidun asioiden joukon ominaisuuksineen kuten luokkakaavion luokka. Kohdetyyppien attribuuteista ja niiden arvoista muodostetaan lopulta tietokannan data. Jokaisen kohdetyypin kuvaaman kohteen on oltava yksiselitteisesti tunnistettavissa toisistaan.

Kohdetyypin avainattribuutit tunnistetaan niiden nimien alleviivauksesta. Kootulla composite attribuutilla tarkoitetaan attribuuttia, jonka arvo voidaan jakaa tunnistettaviin osiin, esimerkiksi attribuutti osoite voidaan alla olevan kuvion mukaan jakaa osiin katupostinro ja kaup. Jos esimerkiksi osoitteeseen viitattaisiin aina kokonaisuutena, ei osiin jakaminen olisi perusteltua. Jos attribuutti ei ole koottu, se on yksinkertainen simple.Use this page to add attributes to an item type to extend its functionality beyond that of the base item types.

An item type's attributes determine what information is stored about an item of that type. The attributes that you add here are included for item creation and editing where users can specify values for them.

Select the attributes that you want to add to the item type, and click the Move icon to move them to the Selected Attributes list. To move all attributes to the Selected Attributes list, click the Move All icon. Click the Move Up and Move Down icons to change the order in which the attributes are displayed for item creation and editing.

Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät

To remove attributes from the item type, select them in the Selected Attributes list and click the Remove icon. To remove all attributes, click the Remove All icon. This display name is displayed as a label for the attribute in the Add and Edit Item wizards for this item type. Datatype Displays the type of data that the attribute stores.

Default Value Enter the value to give to the attribute if users do not specify their own value when they add an item of this type. The attribute's default value is used for all items created of this item type.

Oracle - PL/SQL - Loops

You can allow users to modify this value by including the attribute in the add and edit item wizards. You must precede the expression or function call with a character. The function being called must already exist in the database and must be prefixed with its owning schema.

Using the GUID is also a way to provide a default value for an item that belongs to another page group--a normally prohibited action. Using any other type of item identifier for the default value, such as the item's internal name, results in an error when users try to add the custom item to a page.

All rights reserved. View Topic. Lists the attributes that have been added to the item type. Displays the display name of the attribute. Enter the value to give to the attribute if users do not specify their own value when they add an item of this type.

You can use expressions and function calls only for the default values of attributes, not for the actual values of attributes. If you provide a default value, contributors are not able to set the attribute to a null value. They can only replace the default value with another non-null value.Sovelluslogiikkakerros toteuttaa reaalimaailman simulointimallin. Vaihtoehtoja on runsaasti. Otsakkeiden, ohjetekstien ja valintavaihtoehtojen tulisi olla kuvaavia.

Esimerkiksi seuraava valikko kuva 7. Vaihtoehto Vaihtoehto Valintanapit Kuva 7. Valikot menu mahdollistavat yhden tai useamman vaihtoehdon valinnan. Kuvasymbolien merkitys on aina opeteltava. Esimerkki: Alkamisaika pp. Vasteajan ollessa alle 0. Joskus liian nopea vasteaikakin saattaa olla ongelma. Esimerkiksi www-sivujen kohdalla kannattaa harkita kuvien tarpeellisuutta.

Kuittaus ei kuitenkaan 9. Kuva 7. Kuittaus on siis turha. Virheilmoitukset Esiinponnahtava ilmoitusikkuna Esiinponnahtava ilmoitusikkuna on standarditekniikka useissa sovelluksissa.

Annettavan ilmoituksen tulisi olla oikein. Sen tulee olla opastava ja asiallinen. OK Kuva 7. Ikkuna Peruutusmahdollisuus eliminoi vakavat virheet. Monen askeleen peruutus on parempi kuin yhden askeleen.

Automaatti- Learnability opittavuus Efficiency tehokkuus Memorability muistettavuus Errors prevented virheiden tekeminen estetty. Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Kysymyssarjalla on kurssikohtainen. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1.

sivun muokkaus: pl/sql

Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Visma Approval Center Versiosaate 1. Mainoksen taittaminen Wordilla Word soveltuu parhaiten standardimittaisten A4 jne word-tiedostojen. Ohjelmoinnin perusteet, syksy Esimerkkivastaukset 1. Vastauksia muokkasi Jukka Stenlund.

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen Digitaalisen median tekniikat Use this page to specify which users may access the page and the actions they can perform on it. You cannot create users on this page. If you want to grant page privileges to a new user, the portal administrator must first create the user.

This option is available only if the page is based on a Portal Template, and the template is set up to enable pages to use their own access settings. Select this option to use the same access control settings as are specified for the template. If the access control settings for the template are changed, those changes affect this page. The Access Properties and Grant Access sections do not display when this option is selected.

Select this option to use the same access control settings as are specified for the page's parent page. If the access control settings for the parent are changed, those changes affect this page. Note: This option does not display for page group root pages because they have no parent to inherit from. Select this option to choose different access control settings for this page.

If the access control settings for the template or parent page are changed, those changes do not affect this page. Select this option to allow all users to view the page, even users who are not logged on.

If you do not select this check box, only the page group administrator, page owners, and users to whom you have explicitly granted access privileges are able to view this page. Note: Any page with this option enabled becomes a crawlable data source for Oracle Ultra Search. Enable Item Level Security Select this option to allow item creators to specify access control for individual items on the page.

Example: When item level security is enabled, a user who has the page privilege Viewcan be granted the item privilege Manage on an item on that page. The user can enter page Edit mode and perform content management tasks on the item. Such a user can perform no other tasks on the page. Note: When you click Addthe user or group is added to the Change Access section of this page, where you can change or revoke the privileges if required. Change Access The fields listed in the following table display only when access rules have been granted to specific users or groups.Use this page to specify which users may access the page and the actions they can perform on it.

You cannot create users on this page. If you want to grant page privileges to a new user, the portal administrator must first create the user. This option is available only if the page is based on a Portal Template, and the template is set up to enable pages to use their own access settings.

Select this option to use the same access control settings as are specified for the template. If the access control settings for the template are changed, those changes affect this page. The Access Properties and Grant Access sections do not display when this option is selected. Select this option to use the same access control settings as are specified for the page's parent page. If the access control settings for the parent are changed, those changes affect this page. Note: This option does not display for page group root pages because they have no parent to inherit from.

Select this option to choose different access control settings for this page. If the access control settings for the template or parent page are changed, those changes do not affect this page.

Note: The Access Properties and Grant Access sections display when this option is selected; however, if you are not using Internet Explorer or Netscape 7 or higher, you must click Apply. This refreshes this tab to display the access fields where you can assign page privileges to specific users and groups. Select this option to allow all users to view the page, even users who are not logged on.

If you do not select this check box, only the page group administrator, page owners, and users to whom you have explicitly granted access privileges are able to view this page. Note: Any page with this option enabled becomes a crawlable data source for Oracle Ultra Search. Enable Item Level Security Select this option to allow item creators to specify access control for individual items in the page. If you do not select this check box, all the items on the page inherit access control from the page.

If you select this check box, item creators have the choice of inheriting access control from the page, or specifying specific access control for individual items. Example: If item level security is enabled, a user who has View privileges on a page, can be granted Manage Content privileges on an item on that page. Note: When you click Addthe user or group is added to the Change Access section of this page, where you can change or revoke the privileges if required.

Change Access The fields listed in the following table display only when access rules have been granted to specific users or groups. Note: Click to revoke the page privileges from this user or group.Category: Documents. Palaute on ollut positiivista.

Sivun muokkaus: Valinnainen

Dianti is a small company, which produces Oracle based Focusa web applications. Focusa applications are implemented with Oracle Application Express web application development tool. Here an assignment refers to an assigned task, which has a client and a realizer, a status and a priority.

sivun muokkaus: pl/sql

The assignment system consists of an interactive report, a form and a calendar page. With the interactive report the user can filter and search records by giving parameters. With the form, the user can add, modify and delete tasks.

Edit Page: Access

In the calendar page, the user can select whose tasks s he wants to see in a monthly calendar view. At the beginning the basic concepts of the software production like software development models and auxiliary activities are discussed.

The software development processes are divided in phases, which can be weighted differently depending on the method or the model used. The auxiliary activities ensure the success of the development project and it consist for instance of the documentation of the development phases and the quality assurance issues.

sivun muokkaus: pl/sql

In addition to the requirement specification and implementation phases of an assignment system, Oracle Application Express, the development tool is also briefly introduced.

The assignment system corresponds well to the requirement specification and it functions accurately and smoothly. The feedback from Dianti has been positive.

Kuva 2. Kuva 3. Kuva 4. Kuva 5. Kalenterisivun sivuohje. Kuva 6. Kuva 7. Kuva 8. Esimerkki testitapauksesta. Kuva 9. Kuvio 2.Use this page to edit basic page properties, such as its Name and Display Name and its page caching and assembly rules. Displays the page type. The page type is specified when the page is created and cannot be changed when you edit the page.

The default value in the Name field is taken from the Display Name provided when the page was created. The value is truncated to 60 characters and any special characters are discarded. The Display Name identifies the page to other users. It is used in the Page Groups portlet and the Portal Navigator.

It is also used as the text for the Current Page Smart Text item. For more information see Page caching options. The page definition and the assembled page's content, including the rendered content of all portlets, is cached for each user for a specified period of time. This is called expiry-based caching. A single instance of the page definition and not the assembled page is cached for all users. The page definition is the same for all users. A single instance of the page definition is cached for all users, and the assembled page's content, including the rendered content of all portlets, is cached for each user, for a specified period of time.

For example:. Optionally, select this option to limit the amount of time the server delays page display while it assembles portlets.

sivun muokkaus: pl/sql

Any portlets not assembled before the timeout are rendered dynamically by the browser after the page is displayed. Select this radio button, then enter a number of seconds in the field for example, 5. Note: When this value is set to zero 0all page assembly is done in the browser. If the page is a sub-page, drill down through the resulting list of pages until you reach the point where your page is listed.

Click the Properties link next to the page, and skip step 5. All rights reserved. View Topic. Edit the value in the Name field. Note: Name is case sensitive. It must be unique among all sub-pages at the same level in the page group's page hierarchy. Edit the value in the Display Name field.

Notes: Use up to characters of any kind. Any change you make here does not affect the value in the Name field. Edit the description, which provides information that might be useful to others who edit the page.


Thoughts to “Sivun muokkaus: pl/sql”

Leave a Comment